حوزه ها و بخش های نمایشگاه

 • نمایش و معرفی صنایع دریایی و دریانوردی حوزه دفاعی بعنوان نیروی راهبردی، منایع انرژی دریایی جمهوری اسلامی ایران
 • معرفی شرکت های حوزه نفت و گاز فراساحلی
 • معرفی دستاوردهای مخابرات، برق و الکترونیک حوزه دریایی
 • معرفی و نمایش شرکت‌های خدمات لجستیک دریایی
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای حوزه تفریحات و تجهیزات دریایی ( غواصی، شنا، جت اسکی، موج سواری، ماهیگیری، …)
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای فدراسیون‌های ورزشهای آبی
 • معرفی کتاب ، نشریات و مجلات دریایی کشور
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای استان‌های ساحلی کشور
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای محیط زیست دریایی
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای صنایع دستی دریایی کشور
 • نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشگاه‌های کشور جهت معرفی انرژی های نو از دریا
 • معرفی دستاوردهای پژوهشی استفاده از نانو در صنایع دریایی و دریانوردی
 • معرفی انجمن ها و اتحادیه های دریایی
 • معرفی دانشگاه‌ها و موسسات و مراکز آموزش عالی دریایی کشور
 • معرفی دستاوردهای موسسات رده بندی
 • معرفی دستاوردهای مهندسی سواحل و بنادر
 • معرفی دستاوردهای شرکت های کشتیرانی
 • معرفی شرکت های اپراتوری بندری