اهداف

  • دعوت از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور

  • جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در حوزه دریایی کشور

  • معرفی و ارائه پروژه ها و فرصتهای قانونی و مزایای سرمایه گذاری حوزه دریایی در ایران

  • تشویق به مشارکت هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه دریایی کشور

  • اطلاعات و ارتباط بیشتر فعالان حوزه دریایی ایران با سایر کشورها جهت انتقال دانش فنی و برقراری مراودات تجاری و صنعتی