درباره کنفرانس

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری دریایی ایران در تاریخ ۴ مهر ماه سال ۱۳۹۵ در محل مصلای امام خمینی (ره)  با مشارکت شرکت    Middle East Assoiciation انگلستان برگزار مي شود. اين کنفرانس که با حضور اساتيد و چهره هاي برتر حوزه دریایی کشور برگزار می شود ، به بحث و تبادل نظر و نمايش چالش ها، موفقيت ها و مقابله با برخي از مسائل موجود و در حال ظهور پيش روي صنعت دریایی کشور با محوریت سرمایه گذاری در حوزه های دریایی کشور مي پردازد و همچنین زمینه را برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی فراهم می سازد.