درباره نمایشگاه

جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در یکی از مهمترین و راهبردی ترین مناطق تجاری اقتصادی جهان و در اختیار داشتن سواحل وسیع در حاشیه مهمترین منطقه دریانوردی جهان ( خلیج فارس و دریای عمان)و همچنین بزرگترین دریاچه جهان (دریای خزر) و نیز با تاریخ چند هزارساله در امر دریانوردی و رتبه نخست در منطقه خلیج فارس از نظر طول سواحل و تعداد بنادر و رتبه نخست اپک و رتبه اول جهانی از نظر ظرفیت ناوگان دریایی نفتی دارای پتانسیل فراوان جهت رشد و توسعه صنایع و امور دریایی می باشد.

این نمایشگاه با حضور متخصصین از آسیا و اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دریایی منطقه  به جهت ایجاد فرصت های همکاری فی مابین کشورها محسوب میگردد که با ایجاد فضایی مناسب جهت ملاقات ، آشنایی و ارائه محصولات و خدمات به کشورهای جهان ، ایجاد ارتباط موثر جهت پیشبرد اهداف و کسب اطلاعات روز در حوزه دریایی ،تقویت و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی ، تجاری ، علمی و فرهنگی حوزه دریایی می باشد.